Hakkımızda

1997-1998 Akademik Yılı’nda 3 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 56 lisans öğrencisi ile eğitim-öğretime başlayan bölümümüz nitelikli bir eğitim hedefiyle yoluna devam etmektedir. Kuruluşumuzun üçüncü yılında lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans (master) eğitiminin de verilmeye başlandığı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2003-2004 akademik yılında ise Kamu Yönetimi Doktorları’nı Doktora Programı ile yetiştirmeye başlamıştır.

Çağdaş ilkeler ışığında geleceğin kamu personelini, dahası yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüz, bu kurum ve kuruluşlarda hâlâ çalışmakta olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme amacı da taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda verilen eğitim öğrencilerimizin toplumsal süreçleri anlama ve yorumlama, yönetim süreçlerini ve siyasal yapıyı irdeleyebilme yetilerini geliştirme hedefiyle aynı doğrultuda ilerlemektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Bölümümüzün temel hedefleri doğrultusunda yetiştirilen lisans mezunlarımız özellikle merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin değişik birimlerinde kamu görevlisi olarak, finans kurumlarında, bankalarda ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri de mezunlarımızın çalışabilecekleri kuruluşlardır.

Kamu Yönetimi yüksek lisans ve doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise, kamu yönetimiyle ilgili çeşitli alanlarda kariyer yapacak donanıma sahip olduklarından, gerek ülke gerekse bölgesel düzeyde kamunun ve özel sektörün taleplerini karşılamakta; ayrıca üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Bölümde Verilen Eğitimin İçeriği

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine kamu yönetimi alanını çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Hukuk Anabilim Dalları’na ilişkin dersler vermektedir. Bu bağlamda siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramları, anayasa, Türk Anayasa düzeni, çağdaş devlet sistemleri, yönetim bilimleri, yönetsel yargı, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim, Türk siyasal hayatı, demokrasi kuramları, kentleşme ve konut politikası, kent ekonomisi öğrencilerimizin aldığı kapsamlı eğitimin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe olup, yabancı dili yeterli olmayan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak hazırlık sınıflarına yerleştirilmektedir.

Bölüm içinde yer alan anabilim dalları dışında, Fakültemizin diğer bölümlerinden de öğrencilerimiz ders almaktadır. Özellikle ilk iki yıl temel alan dersleri ile yetiştirilen öğrencilerimiz üçüncü ve dördüncü eğitim yıllarında uzmanlığa yönelik dersler almakta, bu doğrultuda ilgi ve tercih ettikleri istihdam alanlarına yönelik olarak seçimlik derslerden de faydalanabilmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri gerek ders gerekse tez konusu olarak dünyadan, bölgemizden ve ülkemizden siyasal, hukuksal, yönetsel olayları araştırma, inceleme, yorumlama çabası ile yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Yönetim
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Erol ESEN tel: 310 1855
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Kadriye Okudan Dernek tel: 310 1884
Bölüm Sekreteri
Seval MENGİ tel: 310 1817

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1817
Tel: 0 242 310 1833