Yrd. Doç. Dr. V. Alpay Günal ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Doru mazeret sınav tarih ve saatleri

15.12.2016

13:30 Yönetim Bilimi

14:30 Türkiye’nin Yönetim Yapısı

15:30 Kamu Yönetimine Giriş

16:10 Yerel Yönetimler I

16:50 Bölge Yönetimi

Sınavlar öğretim üyesi odasında yapılacaktır.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1817
Tel: 0 242 310 1833